8 years ago

Trzeci projekt zaliczeniowy SUS 2016

None

Overview

Opis zadania

Zadanie polega na opracowaniu sposobu reprezentacji w systemie informacyjnym obrazków w formacie png przedstawiających pojedyncze znaki polskiego alfabetu, tak by otrzymana reprezentacja pozwalała jak najdokładniej dzielić obrazki na grupy zawierające takie same znaki.

Przebieg projektu

Projekt jest zorganizowany w formie konkursowej. Każdy uczestnik może zgłosić wiele rozwiązań (maksymalnie 100). Termin zakończenia to 5 czerwca 2016, godz. 23:59:59 (według czasu GMT).  Szczegółowe warunki udziału w konkursie znajdują się w Warunkach Projektu.

Format rozwiązań

Rozwiązanie powinno mieć format pliku tekstowego zawierającego dokładnie 6168 wierszy zakończonych znakiem końca linii. Każdy wiersz powinien zawierać w pierwszej kolumnie nazwę pliku z obrazkiem a następnie maksymalnie 100 liczb rzeczywistych odpowiadających proponowanym wartościom atrybutów opisujących dany obrazek. Kolejne wartości w wierszu powinny być rozdzielone przecinkami. Ważnej jest, by każdy wiersz zawierał taką samą liczbę wartości.  Pliki należy przesyłać przez załadowanie ich do systemu konkursowego. Przesłaniu ostatecznego rozwiązania powinno towarzyszyć załadowanie raportu opisującego przyjętą metodę (patrz Warunki Projektu).

Ocena rozwiązań

Ocena rozwiązań, zarówno częściowych jak i końcowego będzie wyliczana za pomocą uśrednionej miary F1-score wyliczonej na podstawie grupowania hierarchicznego, przy czym:

 • Dla wyników częściowych miara będzie wyliczana na części zbioru testowego.
 • Dla wyniku ostatecznego miara będzie wyliczana na pozostałych, nie wykorzystywanych przy ocenie częściowej przykładach testowych.

Procedura obliczania wyniku będzie wyglądała następująco:

 1. Na podstawie przesłanego systemu informacyjnego zostanie wyliczone grupowanie obiektów z podziałem na 59 grup (jest to faktyczna liczba różnych znaków występujących w danych). Do grupowania zostanie wykorzystana metoda aglomeracyjna typu 'single linkage' zaimplementowana w pakiecie 'flashClust' systemu R.
 2. Otrzymany wektor grupujący dane zostanie porównany z prawdziwymi etykietami obrazków. Dla każdej z prawdziwych grup wybrany zostanie najczęstszy identyfikator z wektora grupującego występujący w danej grupie.
 3. Dla każdej z prawdziwych grup, na podstawie zbiorów obiektów z wybranym identyfiatorem oraz obiektów faktycznie należących do danej grupy zostanie obliczona wartość miary F1-score.
 4. Ostateczny wynik odpowiadał będzie średniej arytmetycznej z uzyskanych wartości F1-score.

Niezależnie od uzyskanego wyniku wstępnego (średniego F1-score), rozwiązania, którym nie towarzyszy raport nie będą ostatecznie oceniane.

Terms & Conditions
 
 

Obowiązują następujące zasady:

 • Uczestnicy mogą przesyłać tylko rozwiązania uzyskane samodzielnie.
 • Liczba dostępnych przesłań rozwiązań częściowych została ograniczona do 100.
 • Do ewaluacji można przesyłać jedno rozwiązanie na 60 minut.
 • Do stworzenia rozwiązania można wykorzystywać jedynie dane udostępnione w konkursie.
 • Każdy uczestnik jest zobligowany do przesłaniana na koniec projektu, wraz z rozwiązaniem końcowym, krótkiego raportu opisującego rozwiązanie.
 • Raport musi zawierać informacje takie jak: Imię, nazwisko, i id uczestnika; ostatni wynik częściowy (z Leaderboard); krótki opis zastosowanych metod i narzędzi. Jakść raportu będzie miała wpływ na liczbę uzyskanych punktów.
 • Raporty nie powinny przekraczać 2000 słów i powinny zostać załadowane do systemu (jako plik PDF) przed północą 12 czerwca 2016.
 • Ocena (liczba punktów) będzie zależna od jakości rozwiązania oraz terminowości i czytelności raportu.
Please log in to the system!

Aby wziąć udział w projekcie (konkursie) należy przeczytać i zaakceptować Warunki Projektu. Rozwiązania można nadsyłać do 5 czerwca 2016 do 23:59:59. 

In order to download competition files you need to be enrolled.

Ostateczne wyniki i informacja o rezultatach. Niedostępne aż do zakończenia projektu i nadesłania wyników ostatecznych wraz  z raportem.

Rank Team Name Is Report Preliminary Score Final Score Submissions
1
fc346868
True 0.9986 0.989156 2
2
ek346965
True 0.9991 0.985137 2
3
ks357720
True 0.9972 0.983453 2
4
mb336912
True 0.9838 0.967906 2
5
ms321288
True 0.9992 0.967176 2
6
ld334437
True 0.9989 0.965814 2
7
franekp
True 0.9992 0.964176 2
8
mz336088
True 0.9994 0.962744 2
9
hm347154
True 0.9991 0.960270 2
10
wr347219
True 0.9992 0.960151 2
11
mk346989
True 0.9031 0.954234 2
12
lk346959
True 0.9955 0.950190 2
13
bm347088
True 0.9725 0.946030 2
14
pk334579
True 0.9942 0.941679 2
15
mw336071
True 0.9977 0.941301 2
16
mc346871
True 0.9990 0.911988 2
17
as320426
True 0.9625 0.908653 2
18
km347187
True 0.9883 0.907869 2
19
kh359525
True 0.8606 0.898102 2
20
js335769
True 0.9489 0.849688 2
21
kk320728
True 0.8211 0.807510 2
22
mk334668
True 0.7802 0.772322 2
23
kz292659
True 0.8562 0.717459 2
24
wp334977
True 0.8417 0.701058 2
25
mb346862
True 0.6909 0.700260 2
26
mp345782
True 0.8030 0.672104 2
27
ah267184
True 0.7848 0.671326 2
28
ds320335
True 0.7611 0.650094 2
29
kg346915
True 0.6265 0.648909 2
30
rk346976
True 0.6078 0.638794 2
31
pg346895
True 0.8211 0.634463 2
32
ms347247
True 0.7005 0.625331 2
33
zj334563
True 0.8000 0.624605 2
34
jk334674
True 0.7331 0.617639 2
35
mb346851
True 0.8364 0.614722 2
36
dc346879
True 0.6382 0.609845 2
37
jh310754
True 0.6469 0.608949 2
38
sb346854
True 0.7964 0.602300 2
39
pk320774
True 0.7127 0.602042 2
40
mm347184
True 0.6472 0.589323 2
41
bartoszb
True 0.6228 0.586858 2
42
bs321292a
True 0.6226 0.567488 2
43
346905
True 0.5118 0.559198 2
44
mo347210
True 0.6066 0.551677 2
45
jl346997
True 0.4853 0.529928 2
46
mr335453
True 0.6026 0.528566 2
47
ll345374
True 0.6150 0.527172 2
48
bt337703
True 0.5874 0.521788 2
49
as339398
True 0.4639 0.496817 2
50
ab346870
True 0.5417 0.459361 2
51
karek
True 0.5618 0.450102 2
52
ps347232
True 0.5399 0.448416 2
53
ms335789
True 0.5414 0.441917 2
54
ak346969
True 0.5742 0.431423 2
55
js332522
True 0.5350 0.427255 2
56
mm332321
True 0.4007 0.415932 2
57
bm347174
True 0.5115 0.360257 2
58
pw347276
True 0.4841 0.318493 2
59
ar262928
True 0.3112 0.272405 2
60
fj346919
True 0.4107 0.144186 2
61
b8li
True 0.0358 0.137204 2
62
mi291188
True 0.3890 0.000000 2
63
pk346962
False 0.9968 No report file found or report rejected. 2
64
ws321245
False 0.8311 No report file found or report rejected. 2
65
kl346994
False 0.6370 No report file found or report rejected. 2
66
mpsk2
False 0.5414 No report file found or report rejected. 2
67
szczuka
False 0.0000 No report file found or report rejected. 2
There is no topics in this competition.