Kod źródłowy rozwiązania / Solution source code
by szczuka - Thursday, June 1, 2023, 09:15:35

Proszę wrzucać kod żródłowy rozwiązania w postaci pliku Zip korzystając z opcji "Optional Solution Description File" na dole strony raportu widocznej po naciśnięciu "Show final report form". Plik nie powinien być większy niż 100 MB.

Please, use the "Optional Solution Description File" located down on the raport page to upload your solution source code. The report form opens after selecting "Show final report form". Size limit for uploaded file is 100 MB.